Mỹ Thuật Căn Bản và Nâng Cao

Vẽ chì nâng cao và sáng tạo .
Tác phẩm của Bách .
hiện là du học sinh Úc .

Các sản phẩm đã thực hiện

 • hình ảnh học viên
  hình ảnh học viên

  hình ảnh học viên

 • Tranh chì của học viên
  Tranh chì của học viên Tranh chì của học viên Tranh chì của học viên Tranh chì của học viên Tranh chì của học viên Tranh chì của học viên Tranh chì của học viên Tranh chì của học viên

  Tranh chì của học viên

  đây là một số tác phẩm của các bạn học viên , được đào tạo chuyên sâu từ căn bản đến nâng cao mỹ thuật .

 • vẽ tượng thạch cao
  vẽ tượng thạch cao

  vẽ tượng thạch cao

  dành cho các bạn muốn ôn thi hoặc nâng cao khả năng về hình hoạ .